Publicaties

Uit het beleidsonderzoek dat ik nu uitvoer en eerder bij Panteia, Politieacademie en Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen zijn verschillende publicaties voortgekomen.

Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden


ONderzoek naar de doeltreffendheid van de dienstverlening van SVB

Nederlandse Arbeidsinspectie, 2024

Download publicatie

Impactanalyse Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg


Eindrapport

Guido Brummelkamp, Felicia Flamm, 2021, opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download publicatie

Kansen op de arbeidsmarkt, regio­nale werkgevers­service­punten aan zet


Eindrapport

Nederlandse Arbeidsinspectie, 2023

Download publicatie

Evaluatie Programma Handhaving en Gedrags­beïnvloeding


Inzichten, ervaringen en vooruitblik

Guido Brummelkamp en Auke Witkamp, 2021, opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Download publicatie

Het onomkoombare perspectief van een open overheid


Nationaal Archief Bundel, KIA essayprijs 2019

Guido Brummelkamp, 2019, Nationaal Archief

Download publicatie

Leven met de voedselbank


Ervaringen en behoeften van mensen die langdurig de voedselbank van Haarlemmermeer bezoeken

Guido Brummelkamp, Jurriaan Omlo en Sylvana Robbers, 2022, in opdracht van Rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer

Download publicatie

Impact open Overheid


Een literatuurstudie

Guido Brummelkamp, Jochem van den Berg en Albert Meijer, 2017, Impact Open Overheid, een literatuurstudie, Panteia/Universiteit Utrecht. In opdracht van ministerie van BZK.

Download publicatie

Monitor Identiteit


Bezit, gebruik en misbruik van identeitsmiddelen

Guido Brummelkamp, Ruud Hoevenagel, Auke Witkamp en Marierose Heineken-Van Doorn, 2022, in opdracht van ministerie van BZK

Download publicatie

Evaluatie schulddienst­verlening gemeente Arnhem


Eindrapport

Guido Brummelkamp, Geerten Kruis en Silvia Bunt, 2019, in opdracht van Rekenkamer Gemeente Arnhem

Download publicatie

Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole


Evaluatie uitvoering van de API-richtlijn

Guido Brummelkamp en René Vogels, 2018, in opdracht van Ministerie van veiligheid en Justitie

Download publicatie

Schulddienst­verlening Gemeente Gennep


Ex ante evaluatie van het nieuwe beleid

Guido Brummelkamp, 2021, in opdracht van Rekenkamercommissie Gemeente Gennep

Download publicatie

Uitkeringsfraude, Bezint eer ge bestraft


Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Guido Brummelkamp, 2014, Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Download publicatie

Impact verkorting overbrengings­termijn,


ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN EEN SUBSTANTIËLE VERKORTING VAN DE OVERBRENGINGSTERMIJN (ARCHIEFWET 1995)

Stroeker, N., Brummelkamp, G., Kuipéri, F., Gerdes, E., 2017, opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Download publicatie

Dichtbij en daadkrachtig


Greenpaper Toezicht en Handhaving in het Sociale Domein

Brummelkamp, G., Hoogendoorn, S., Van Mierlo, A., 2018, opdrachtgever: VNG Naleving

Download publicatie

Arbeidsmatige dagbesteding en Beschut werk


de praktijk in HArderwijk, ermelo en zeewolde

Guido Brummelkamp, Henry Faun 2017, Panteia, opdrachtgever: Gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Download publicatie